Het Bestuur

Voorzitter Martine Groen:
Martine is psycholoog/psychotherapeut. Zij is directeur van het Instituut voor Geschillen. Martine is specialist in het behandelen van een posttraumatische stressstoornis en expert op het gebied van systeeminterventies.

Martine geeft advies coaching aan de directie met betrekking tot beleid voor inzet van vrijwilligers van de ervaringsdeskundigen.

Secretaris Silvia van den Heijkant:
Silvia is Senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats. Ook is Silvia jeugdarts KNMG bij de GGD Amsterdam en projectleider van voorzorg.

Silvia geeft advies en ondersteunt bij projecten betreft onderzoek en effectiviteit van het werk van Team-Kim.

Penningmeester 

Beloningsbeleid:
Het bestuur is onbezoldigd. Voor het beloningsbeleid van het personeel in loondienst verwijzen we u voor verdere informatie naar de jaarstukken. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding conform wettelijke vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling

Het terugdringen van kindermishandeling en het omlaag brengen van het aantal kinderen dat jaarlijks te maken heeft met kindermishandeling.

Visie

Stichting Stop Kindermishandeling wil dat:

  • Kindermishandeling in Nederland over 5 jaar met 30% is afgenomen volgens statistieken van het CPB.
  • Elk kind in Nederland in groep 7 of 8 in het basisonderwijs structureel voorlichting krijgt over kindermishandeling door ervaringsdeskundigen van Team Kim en dat daarmee bewustwording ontstaat over diverse vormen van mishandeling.
  • Over 5 jaar in het jeugdhulpbeleid en de rechtsspraak rondom kinderen, het kind centraal komt te staan.
  • De aanpak kindermishandeling vanuit het belang van het kind wordt bekeken. En dat kinderen om wie het gaat betrokken worden bij de hulpverlening en rechtspraak.
  • Ervaringsdeskundigen over 5 jaar structureel betrokken worden bij het geven van voorlichting over kindermishandeling aan professionals.
  • Media in Nederland het persprotocol van Stichting Stop Kindermishandeling hanteert bij berichtgeving over kindermishandeling. Ook in het persprotocol staat de ervaringsdeskundige centraal.

Stichting Stop Kindermishandeling
Oudezijds Achterburgwal 137, 1012 DG Amsterdam

RSIN/ fiscaal nummer: 857561388
KVK nummer: 68717989