Het team

Team Kim bestaat uit een groep ervaringsdeskundigen (10 jongens/meisjes en van diverse culturele achtergrond) die zelf te maken hebben gehad met kindermishandeling in hun jeugd. De stichting biedt ervaringsdeskundigen een groeitraject en een veilige werkomgeving om zich op een professionele wijze te kunnen uitspreken en ontwikkelen van vrijwilliger naar ZZP-er. Zij worden begeleid door middel van coaching en training om het werk te kunnen doen.  

De ervaringsdeskundigen van Team Kim weten als geen ander hoe het voelt om kindermishandeling mee te maken. Hun missie is de aanpak kindermishandeling in een andere vorm te gieten. Stichting Stop Kindermishandeling empowered de ervaringsdeskundigen. Zij zijn een rolmodel voor de samenleving.  Zij laten zien dat je, ondanks een moeilijke en pijnlijke jeugd, op een positieve manier een waardevolle bijdrage kan leveren aan de aanpak kindermishandeling.

Deze groep ervaringsdeskundigen zijn een eyeopener voor de aanpak van kindermishandeling.

Werkwijze

De organisatie van Stichting Stop Kindermishandeling – project Team Kim is klein en werkt met een groep ervaringsdeskundigen. Het houden van een gastcollege heeft veel impact, intensieve professionele begeleiding is daarom erg belangrijk. Gewerkt wordt vanuit het belang van de ervaringsdeskundigen. Dat vergt een professionele aanpak. We zijn erg betrokken bij het brengen en uitdragen van onze boodschap en willen graag dat daar de meeste aandacht naartoe gaat.

Om ervoor te zorgen dat we de beperkte financiële middelen doelmatig inzetten, vindt de communicatie rondom de gastcolleges zoveel mogelijk digitaal plaats. Op die manier werken we zo efficiënt mogelijk, beperken we de bureaukosten en kunnen we de professionele begeleiding van de ervaringsdeskundigen garanderen.

       Je hele jeugd kan je afgepakt worden, maar dat ene vriendelijke gezicht of dat schouderklopje kan opening zijn naar de toekomst.

 – Ervaringsdeskundige Team-Kim