TEAM-KIM

Team-Kim geeft voorlichting over kindermishandeling aan kinderen, jongeren en professionals binnen Nederland. Aan de hand van persoonlijke, ervaringsdeskunige verhalen van jong-volwassene maken wij kindermishandeling bespreekbaar.

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling en/of huiselijk geweld en sterft er gemiddeld iedere week in Nederland een kind aan de gevolgen hiervan. Als er kindermishandeling plaatsvindt, is het belangrijk snel naar een oplossing te zoeken of zelfs in te grijpen. In de meeste gevallen gaat het namelijk om onmacht binnen het gezin of het gezinssysteem waarbij het probleem moeilijk zelf op te lossen of te beëindigen is.

Missie

Wij vinden dat er weinig ervaringsdeskundigheid door middel van jongerenparticipatie wordt ingezet tijdens voorlichting over kindermishandeling. Wij pleiten voor een andere aanpak van kindermishandeling. Een aanpak waarbij het niet enkel draait om slachtoffers en daders, maar vooral om de toekomst van het kind en vroegtijdige signalering van het strafbare feit.

Belangrijke vragen die wij hierbij stellen zijn:
– Waarom durven kinderen niet te praten over wat hen is overkomen?
– Wat hebben kinderen nodig die dit meemaken?

Het feit dat niemand ingrijpt of naar hun mening vraagt, is voor veel kinderen/jongeren net zo pijnlijk als de mishandeling zelf.
 Het is dan ook essentieel dat het kind ten alle tijden betrokken is bij het proces wat optreed na signalering.

Je doet het goed of je doet het niet. Kinderen prikken namelijk overal doorheen, zij hebben een bull-shit detector.