Home

BELANGRIJK BERICHT OVER UITVAL VAN KIM VAN LAAR

Tijdens de week tegen kindermishandeling is Kim uitgevallen door een hersenbloeding. Daarom heeft u haar stem gemist in deze voor de Stichting Stop Kindermishandeling zo belangrijke week. We zijn ongelooflijk blij dat we u kunnen berichten dat ze uit de gevarenzone is en binnenkort al met het revalidatie proces kan starten. Dat zal een lange tijd gaan duren, maar het werk van Team-Kim gaat door. Het team van ervaringsdeskundigen heeft de werkzaamheden opgepakt en gaat door met het belangrijke werk van Kim.
Er is een interim aangesteld uit het team, dit is Else Hofma. Zij heeft de afgelopen jaren samen met Kim de verschillende projecten van Team-Kim begeleid. U kunt met haar contact opnemen voor mogelijke projecten, lessen en voorlichting: e.hofmabergman@gmail.com, 06-44549171.

Wie zijn wij?

Team-Kim geeft voorlichting over kindermishandeling aan kinderen, jongeren en professionals binnen Nederland. Aan de hand van persoonlijke, ervaringsdeskundige verhalen van jongvolwassene maken wij kindermishandeling bespreekbaar.

Team-Kim is opgericht om de aanpak tegen kindermishandeling te verbeteren door haar kennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten voor een concrete en effectieve preventie, vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld en het taboe op dit onderwerp te doorbreken.

Samen met partijen zoals zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties en gemeentelijke overheden werken wij aan voorlichting en scholing van zowel kinderen, jongeren, (aankomende) professionals en beleidsmakers  met eigen ontwikkelde voorlichtingen.

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Team-Kim bestaat uit ongeveer 15 jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar oud, met diverse culturele achtergrond. De ervaringsdeskundigen zijn getraind  in het geven van voorlichting, het spreken op congressen en in het geven van advies. Hun missie is om de aanpak tegen kindermishandeling vanuit een andere visie te benaderen. Ervaringsdeskundigen spelen dan ook een belangrijke rol in de aanpak kindermishandeling. Zij maken de kloof tussen theorie en praktijk kleiner.

Voorkom kindermishandeling en huiselijk geweld door preventie en vroegtijdige signalering

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling en/of huiselijk geweld en sterft er gemiddeld iedere week in Nederland een kind aan de gevolgen hiervan. Als er kindermishandeling plaatsvindt, is het belangrijk snel naar een oplossing te zoeken of zelfs in te grijpen. In de meeste gevallen gaat het namelijk om onmacht binnen het gezin of het gezinssysteem waarbij het probleem moeilijk zelf op te lossen of te beëindigen is.

Onze nieuwe film: Jij Bent De Baas

Wij zijn ontzettend blij met de enorme belangstelling voor de besloten online Première ‘Jij Bent De Baas’ op 17 november aanstaande.

De ervaringsdeskundigen en hulpverleners in de film reconstrueren cruciale momenten waarin keuzes werden gemaakt die tot constructief contact leidden. Maar ze bespreken ook situaties en inschattingen die extra onveiligheid als gevolg hadden en die zelfs leidden tot een breuk in het contact. Wat maakte dat het die ene hulpverlener wel lukte een verbinding tot stand te brengen? Wat was daarvoor nodig? En waarom werkte het soms niet?

Wij zetten de film in binnen onze voorlichting en gaan in gesprek met studenten, professionals en beleidsmakers binnen het sociale domein. Wij kijken er naar uit om onze inzichten en lessen over de aanpak kindermishandeling met u te delen.

Wilt u meer weten over ons aanbod? Kijk bij Voorlichting en Lespakket.

Missie

 

Je doet het goed of je doet het niet. Kinderen prikken namelijk overal doorheen, zij hebben een bull-shit detector.

Wilt u Team-Kim steunen? Bekijk deze video