Aanpak

Team-KIM geeft voorlichting en advies over de aanpak tegen kindermishandeling waarbij de behoeften van kinderen en jongeren voorop staan. Samen met scholen en partnerorganisaties kijken we wat iedere doelgroep nodig heeft en stemmen we onze benadering af op verschillende situaties.

Workshops voor kinderen en jongeren

Waarom is het belangrijk dat je praat over kindermishandeling?  Hoe help je een ander als je ziet dat het niet goed gaat? Aan de hand van persoonlijke verhalen gaan we de dialoog aan in de klas.

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat kinderen voorlichting krijgen over mishandeling. Een effectieve workshop voor kinderen vraagt om grondige voorbereiding en afstemming : de communicatie, onderwerpen, materialen en het creëeren van een vertrouwde sfeer en omgeving. Daarom gaan we met leraren en experts in gesprek: we kijken wat er nodig is tijdens de workshops en hoe een school hun leerlingen kan steunen en opvangen nadat zij over hun  thuissituatie hebben gepraat.

‘je doet het goed of je doet het niet’ Kinderen prikken namelijk overal doorheen, zij hebben een bull-shit detector.

Onze missie

Waarom is het zo lastig om te praten over kindermishandeling? Hoe houd je rekening met kinderen die mishandeling meemaken? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Het feit dat niemand ingrijpt of naar hun eigen mening vraagt, is voor veel jongeren net zo pijnlijk als de mishandeling zelf. Studenten die als hulpverleners met kinderen willen werken, worden niet altijd voorbereid op die realiteit: hoe maak je echt contact met een kind dat hulp nodig heeft? Team-KIM adviseert studenten in het middelbaar onderwijs,  het hoger beroepsonderwijs en op academisch niveau. Door de persoonlijke verhalen van jonge ervaringsdeskundigen te bespreken, krijgen deze aankomende professionals handvatten mee om kinderen beter te kunnen helpen. Ook kijken we samen naar de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het leven van een kind of jongere dat mishandeling heeft meegemaakt.

QUOTE: Je hele jeugd kan je afgepakt worden, maar dat ene vriendelijke gezicht of dat schouderklopje kan opening zijn naar de toekomst.

Onze missie

Wat als mijn vermoedens niet kloppen? En als ik de ouders aanspreek, wordt het kind dan de dupe?

Hulpverleners worstelen vaak met dilemma’s als zij tekenen van kindermishandeling signaleren. Wij begrijpen waarom het zo moeilijk is om het gesprek aan te gaan, zelfs voor getrainde professionals. Daarom ondersteunt Team Kim hen in hun aanpak. We bespreken hoe ingrijpend de gevolgen van kindermishandeling zijn, en hoe belangrijk het is dat je als hulpverlener een kind of jongere hoort en ziet. De ervaringsdeskundigen van Team-KIM delen hun eigen ervaringen uit de praktijk: waar liepen zij zelf tegen aan toen ze als kind hulp zochten en wat had voor hen het verschil kunnen maken?

‘Als kind wist ik niet dat wat er met mij gebeurde niet normaal was. Ik voelde me zo ontzettend eenzaam’