Gastlessen

Gastcolleges worden uitgevoerd door een gespreksleider en een ervaringsdeskundige. Binnen de voorlichtingspresentatie zullen verschillende ervaringsdeskundige verhalen als voorbeeld worden gebruikt om een duidelijk en representatief beeld te schetsen van een kind die opgroeit met een vorm van kindermishandeling. Tevens worden er handvatten geboden, om bij constatering goede hulp te kunnen bieden. Door middel van het creëren van een veilige situatie ten tijden van de voorlichting wordt bewustwording gerealiseerd. Mensen worden geraakt en aangezet tot het handelen in het belang van het kind.