Scholenproject

Team-Kim gelooft in de kracht van het persoonlijke verhaal. Voor de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool hebben wij een lesprogramma ontwikkeld waarbij een ervaringsdeskundige jongere in gesprek gaat met de kinderen over kindermishandeling. Hierbij is altijd een gespreksleider aanwezig om de lessen te structuren en een veilige omgeving te creëren.

Docenten worden vooraf intensief bij het lesprogramma betrokken en de ouders worden geïnformeerd. De kinderen krijgen diverse creatieve en praktische opdrachten die zij tezamen met leeftijdsgenootjes moeten uitvoeren, waardoor het onderwerp op een speelse en informatieve manier wordt behandeld.

Uitvoering Scholenproject

Team-Kim zal zes weken lang, één dag per week een les geven op school. Wij nemen vrijwel het hele lesprogramma voor onze rekening, in samenwerking met de school. De eerste les is een door Team-Kim in samenwerking met de Lot’s Foundation gecreëerde les die de docent zelf kan uitvoeren. De vijf lessen daaropvolgend, zullen door Team-Kim gegeven worden. Het zijn interactieve lessen waarbij kinderen zelf gaan nadenken over wat kindermishandeling is en welke vormen van hulp er zijn.

Het is essentieel dat kinderen die praten over kindermishandeling hier genoeg ruimte voor krijgen, daarom bestaat dit pakket uit 5 lessen verspreid over 2 maanden. Wij kiezen ervoor om de lessen over een langere periode te spreiden zodat kinderen de informatie goed kunnen verwerken en het een plek kunnen geven.

Aan het einde van het pakket zal groep 6 of 7 een tool ontwikkelen (in de vorm van een tas) met daarin tips en informatie voor leeftijdsgenoten. Deze tas gaan zij presenteren aan de ouders en andere leerlingen binnen de school. Tevens krijgen de klassen 4 tot en met 8 een tas die zij kunnen ophangen in de klas zodat alle kinderen erin kunnen kijken als zij meer informatie willen over kinderrechten en/of kindermishandeling. Deze tas wordt vervolgens steeds overgedragen aan de nieuwe groep 4 tot en met 8 zo kunnen scholen jaren vooruit met de tas en blijft het project gemakkelijk inzetbaar en actueel.