Voorlichting

De gastlessen, workshops en trainingen worden gegeven twee medewerkers van Team Kim, een gespreksleider en een ervaringsdeskundige. Van tevoren stemmen wij met onze opdrachtgevers af welke behoeften er zijn en welke voorwaarden nodig zijn voor een optimaal resultaat. In de gastles of training wordt er aan de hand van een persoonlijk verhaal concrete tips gedeeld met de deelnemers zodat zij direct ermee aan de slag kunnen in de praktijk. Door veiligheid te creëren binnen onze voorlichting wordt bewustwording gerealiseerd. Binnen de voorlichting gebruiken wij verschillende oefeningen en filmmateriaal van ‘Onze stem, Onze Kracht’ en ‘Jij Bent de Baas’.

Gastlessen:

Hoe is het voor een kind of jongeren om onveilig op te groeien? Wat werkt en wat werkt niet? Deze vragen beantwoorden wij in de volgende gastlessen. De gastlessen zijn geschikt voor studenten, professionals en beleidsmakers en duren 1,5 a 2 uur.

 • Kindermishandeling
 • Seksueel misbruik/Online misbruik
 • Verwaarlozing
 • Huiselijk geweld
 • KOPP kind zijn
 • Opgroeien binnen Jeugdzorg
 • Opgroeien binnen Pleegzorg
 • Herstel van een trauma hoe gaat dat?
 • Afwerend gedrag bij jongeren, hoe ga je hier mee om?
 • Ouderschap en onveilig opgroeien
 • Jong ouderschap

Trainingen:

Kinderen en jongeren die onveilig opgroeien, voelen zich eerder gezien en gehoord, doordat de professionals over de vaardigheden en kennis beschikken om juist te kunnen handelen, dit gebeurd eveneens voordat zij heldere vermoedens hebben van kindermishandeling en de meldcode in moeten schakelen.

De trainingen worden gegeven door een gespreksleider en een ervaringsdeskundige. En duurt 4 dagdelen van 3,5 uur.

Wat komt er in de dagdelen aan bod:

 • Het jonge kind: Hoe is het om kindermishandeling mee te maken.
 • Puber: Besef van onveiligheid, signalen, in gesprek, behoeften, sociale steun
 • Jong- volwassene: Gevolgen van trauma, hulpverlening, behoeften, sociale steun
 • Jij, als professional wat doet onveiligheid met jou: wat heb ik nodig van jou, wat helpt
 • Veerkracht en beschermende factoren: Ik ben niet alleen een mishandeld kind

Advies: 

Team-Kim deelt haar ervaringen, kennis en aanpak met zo veel mogelijk mensen en praktijken waar kennis over kindermishandeling nodig is. Ze heeft de afgelopen jaren een ruime ervaring opgedaan met het geven van voorlichting voor verschillende doelgroepen en organisaties. Met deze kennis geven de ervaringsdeskundigen advies aan organisaties, gemeenten en ministeries.

 

Webinars:

Wij merken dat er veel behoefte is aan persoonlijke verhalen en tips hoe professionals er kunnen zijn voor kinderen en jongeren en hun ouders die het zwaar hebben. De Webinars zijn geschikt voor professionals, studenten en beleidsmakers die met/voor kinderen en jongeren en hun gezinnen werken. De webinars vinden plaats via Zoom.

Kosten: 25,- per persoon voor een gastles van 2 uur. In de link staat meer informatie over de gastles. Ook kan je via de link het kaartje bestellen.

Heeft u interesse in ons aanbod? Neem contact met ons op via info@team-kim.nl voor meer informatie