Het Team

De ervaringsdeskundigen van Team-Kim weten als geen ander hoe het voelt om kindermishandeling mee te maken. Hun missie is om de aanpak tegen kindermishandeling in een andere vorm te gieten. Zij laten zien dat je, ondanks een moeilijke en pijnlijke jeugd, op een positieve manier een waardevolle bijdrage kan leveren.

Het Bestuur

Voorzitter Martine Groen:
Martine is psycholoog/psychotherapeut. Ze is directeur van het Instituut voor Geschillen. Martine is specialist in het behandelen van posttraumatische stressstoornissen en expert op het gebied van systeeminterventies. Martine geeft advies en coaching aan de directie met betrekking tot beleid voor inzet van vrijwilligers en van ervaringsdeskundigen.

Secretaris Silvia van den Heijkant
Silvia is Senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats. Ook is Silvia jeugdarts KNMG bij de GGD Amsterdam en projectleider van voorzorg. Silvia geeft advies en ondersteunt bij projecten betreft onderzoek en effectiviteit van het werk van Team-Kim.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd. Voor het beloningsbeleid van het personeel in loondienst verwijzen wij u voor verdere informatie naar de jaarstukken. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding conform de wettelijke vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Het terugdringen van kindermishandeling en het omlaag brengen van het aantal kinderen dat jaarlijks te maken krijgt met kindermishandeling.

Visie
Stichting Stop Kindermishandeling wil dat:

  • Kindermishandeling in Nederland over 5 jaar met 30% is afgenomen volgens statistieken van het CPB;
  • Elk kind in Nederland in groep 7 of 8 in het basisonderwijs structureel voorlichting krijgt over kindermishandeling door
    ervaringsdeskundigen van Team-Kim en er daarmee bewustwording wordt gercreerd voor diverse vormen van mishandeling;
  • Over 5 jaar in het jeugdhulpbeleid en de rechtsspraak rondom kinderen, het kind centraal komt te staan;
  • De aanpak kindermishandeling vanuit het belang van het kind wordt bekeken, en dat kinderen om wie het gaat betrokken worden bij de hulpverlening en rechtspraak;
  • Ervaringsdeskundigen over 5 jaar structureel betrokken worden bij het geven van voorlichting over kindermishandeling aan
    professionals;
  • Media in Nederland het persprotocol van Stichting Stop Kindermishandeling hanteert bij berichtgeving over kindermishandeling. In het persprotocol staat tevens de ervaringsdeskundige centraal.

Stichting Stop Kindermishandeling
Oudezijds Achterburgwal 137, 1012 DG Amsterdam
RSIN/ fiscaal nummer: 857561388
KVK nummer: 68717989

       Je hele jeugd kan je afgepakt worden, maar dat ene vriendelijke gezicht of dat schouderklopje kan opening zijn naar de toekomst.

 – Ervaringsdeskundige Team-Kim